NETBAY - ซื้อ

NETBAY - ซื้อ
29 ธันวาคม 2563 | โดย บล.เคจีไอฯ
314

น่าจะฟื้นตัวได้ตามคาด

Event

อัพเดตข้อมูลบริษัท และประมาณการ 4Q63

lmpact

ยอดขายฟื้นตัวตามคาดหลังผ่อนคลายมาตรการ lockdown

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยในเดือน พ.ย. 2563 อยู่ที่ 1.89 หมื่นล้านดอลลาร์ (-4%YoY, +2%MoM) ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 1.88 หมื่นล้านดอลลาร์ (-1%YoY,+9%MoM) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกและนำเข้าในงวด 11M63 อยู่ที่ 2.11 แสนล้านดอลลาร์ (-7%YoY) และ 1.88 แสนล้านดอลลาร์ (-14% YoY) (Figure 1 - Figure 2) ดีขึ้นจากงวด 9M63 ที่การส่งออก -7.3%YoY และการนำเข้า -15% YoY ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้ของ NETBAY มีสหสัมพันธ์กับการส่งออกของไทย 62% และกับการนำเข้าของไทย 54% เราประเมินว่ารายได้ของ NETBAY น่าจะดีขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ของ KGI คาดว่าการส่งออก และนำเข้าของไทยปี 2564 จะขยายตัว 7.8% และ 5.7%ตามลำดับ

ประมาณการ 4Q63: คาดว่ากำไรจะลดลงทั้ง YoY และ QoQ

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ NETBAY ใน 4Q63 จะอยู่ที่ 31 ล้านบาท (-29% YoY และ -16%QoQ) ทำให้กำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 144 ล้านบาท (-20% YoY) เป็นไปตามประมาณการปีนี้ของเรา โดยกำไรที่ลดลง YoY มาจากยอดขายลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจของทั้งโลกที่ลดลงจากมาตรการ lockdown ในขณะที่กำไรที่ลดลง QoQ จะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบรับรอง ISO เพิ่มขึ้น

ยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นจะฟื้นตัวขึ้นใน 4Q63

เราคาดยอดขายใน 4Q63 อยู่ที่ 102 ล้านบาท (-6% YoY แต่ +3% QoQ) จากการฟื้นตัวของการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทย ทำให้ยอดขายในปี 2563 อยู่ที่ 389 ล้านบาท (-6%YoY) ดีกว่าการนำเข้า-ส่งออกของไทยในงวด 11M63 ที่ -15% YoY และ -7% YoY ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนส่วนหลัก (ประมาณ 80%) เราจึงคาดว่ายอดขายที่ฟื้นตัวดีขึ้นใน 4Q63 จะหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.1ppts QoQ เป็น 77.9% ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 ให้ทรงตัวในระดับสูงที่ 77.9% (-2.5ppts YoY) เราคาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น 47.9% ใน 4Q63 (จาก 44.7%ใน 4Q62 และ 39.3% ใน 3Q63) เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับรอง ISO เพิ่มขึ้น

Valuation & Action

การที่ Covid-19 ระบาดรอบสองทั่วโลก และมีการใช้มาตรการ lockdown บางส่วนในประเทศต่าง ๆ ถือเป็นความเสี่ยงต่อผลประกอบการของ NETBAY อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าประเด็นนี้จะเพียงแค่ทำให้มีการเลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจออกไป ซี่งอาจจะไม่เลวร้ายเท่ากับใน 2Q63 เราคิดว่าบริษัทน่าจะผ่านช่วง
ยากลำบากไปแล้ว และผลประกอบการของ NETBAY น่าจะฟื้นตัวได้ตามคาด ดังนั้น เราจึงยังคงคำแนะนำ ซื้อ และให้เราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ที่ 32.00 บาท อิงจาก PER ที่ 40.0x (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง)

Risks

ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน, มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ, ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร,เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป, ความเสี่ยงจากความเสถียรของระบบบริการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง