สร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน

สร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน
28 ธันวาคม 2563 | โดย รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
138

การสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน การลดอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงต่อระยะทางการขนส่งที่ธุรกิจค้าปลีกนิยมดำเนินการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง