กทม. ส่งเสริมพื้นที่วัด ปลอดบุหรี่ - แอลกอฮอล์

กทม. ส่งเสริมพื้นที่วัด ปลอดบุหรี่ - แอลกอฮอล์
23 ธันวาคม 2563
93

กทม. โดยสำนักอนามัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดแนวทางปฏิบัติ ทำแบบขอใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรมปลอดบุหรี่ และ แอลกอฮอล์ ทั่วประเทศ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ลดการสูบบุหรี่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับประชาชน

วันนี้ (23 ธ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าว การดูแลสุขภาพพระสงฆ์และการส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ กรมควบคุมโรค และ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โดยร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 จัดอบรมพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก จํานวน 762 รูป เพื่อให้พระสงฆ์สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และให้คำแนะนําหรือดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนได้ ตลอดจนเป็นผู้นําในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

สำหรับในปี 2563 กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกับวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดทำแบบการขอใช้พื้นที่วัดในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาจัดงานและจัดกิจกรรมให้ปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัด

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวว่า การแถลงข่าวในวันนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สปสช.เขต 13 กทม. และพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ กรมสรรพสามิต กรมประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สสส. เครือข่ายองค์งดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย และดูแลพื้นที่วัดให้ปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

"ให้พระภิกษุสงฆ์ลดการสูบบุหรี่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการทำบุญ ถวายภัตตาหาร เครื่องใช้แด่พระสงฆ์ การจัดงานพิธีกรรม และกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดให้คำนึงถึงสุขภาพพระสงฆ์ และความเหมาะสมในการใช้พื้นที่วัด ให้วัดมีการจัดสถานที่ไม่เอื้อต่อผู้ที่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ทุกวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีแบบฟอร์มการขออนุญาตให้พื้นที่วัดในการจัดงานโดยจะระบุว่าไม่ให้มีการขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีการสูบบหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่วัด ซึ่งต่อไปจะไม่มีภาพการสูบบหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภายในวัด เบื้องต้นอยากให้ผู้ที่จะเข้าไปใช้พื้นที่วัดเกิดความละอายและไม่กระทำ แต่หากยังพบผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไป"

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง