"เลขาฯศาลรัฐธรรมนูญ" เผย "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" เตรียมเอาผิด คนละเมิดอำนาจศาล

22 ธันวาคม 2563
171

เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ยอมรับต่อที่ประชุมวุฒิสภา ว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ละเมิดอำนาจศาล หลัง ส.ว. หลายคนท้วงให้ ศาลจัดการ คนกระทำผิด-เร่งให้ทำความเข้าใจ

     ที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารายงานประจำปีของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562  โดยมี นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เป็นผู้ชี้แจง
      ทั้งนี้หลังจากที่ได้รับฟังรายงานฉบับดังกล่าวแล้ว มีส.ว. อภิปรายเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. อภิปรายว่าช่วงนี้มีความเห็นละเมิดกฎหมาย การกล่าวถ้อยคำ ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใส่ร้าย เป็นมาตรการที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้คนทำผิดทราบถึงกติกาของสังคม ละเมิดอำนาจศาลต้องมีมาตรการ ไม่ใช่แจ้งความดูหมิ่นศาลเท่านั้น  หากใครกระทำผิด ศาลรัฐธรรมนูญต้องเรียกตัวอย่างรวดเร็วเพื่อไต่สวนกรณีละเมิดอำนาจศาล เพื่อให้คนที่ไม่สุจริตรับผิดชอบการกระทำของตนเอง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเสาหลักของสังคม เพื่อไม่ให้บุคคลใดล่วงละเมิดศาลรัฐะรรมนูญ และเป็นการปกป้องศาลรัฐธรรมนูญด้วย

160862009119

     “กรณีที่องค์การสหประชาชาติ ที่ก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของศาล ต้องชี้แจง เช่น กรณีที่เด็กกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายและเป็นมาตรการคุ้มครองเด็ก ไม่ใช่ถูกผู้ใหญ่ชี้นำเด็ก หมิ่นประมาท กล่าวร้ายคนอื่น จนนำไปสู่การเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ดังนั้นต้องทำความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย หากใครทำผิดต้องดำเนินคดี หากอายุน้อยต้องอธิบายว่าต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ไม่ถึงขั้นเอาผิด แค่ตักเตือน” นายเสรี อภิปราย
       ขณะที่ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. อภิปรายว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้น อาทิ มีข้อเสนอล้มล้างรัฐธรรมนูญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ การโจมตีการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ละเมิดอำนาจศาล ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาท้าทายของศาลรัฐธรรมนูญ ที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญระบอบการปกครอง ความมั่นคงของรัฐ ดังนั้นข้อเสนอของตนคือ ให้วิเคราะห์ข้อเท้จจริง สาเหตุ คนกลุ่มไหนที่กระทำผิดศาลรัฐธรมนูญควรดำเนินการ นอกจากนั้นแล้วควรทำความเข้าใจในข้อกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล ส่วนรายงานผลทางคดีนันถือเป็นการตั้งรับ แต่ผลงานเชิงรุกที่มีความสำคัญกับประเทศ และเป็นวิกฤตของประเทศควรให้ความสำคัญ อย่าให้คนไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ​วิพากษ์วิจารณ์ และละเมิดอำนาจศาล
160862009180
       จากนั้น นายเชาวนะ   ชี้แจงว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ละเลยต่อการให้ความรู้กับเยาวชน แต่ปีที่ผ่านมาสำนักงานไม่ได้รับงบประมาณ เพื่อทำเครือข่ายในชุมชน รวมถึงงบประมาณด้านครุภัณฑ์เช่นเดียวกัน เพื่อทำโครงการยุวชนประชาธิปไตย หรือ เยาวชนยุติธรรม  ส่วนคำแนะนำที่ให้ศาลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับภารกิจศาลรัฐธรรมนูญ เช่น เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายละเมิดอำนาจศาล มีออกกฎหมายลำดับรองรองรับ และทำงานเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลประกอบด้วยว่า จะบังคับใช้กฎหมายใด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ  สำหรับการละเมิดอำนาจศาลและข้อกำหนดการละเมิดอำนาจศาล นั้น ตามสถานการณ์เป็นข้อมูลและเป็นข้อคิดให้ปรับรูปแบบการใช้กฎหมายให้เข้มข้นต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลอีกชั้นหนึ่ง. 
 160862009133
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง