ปิด '14 โรงเรียน' เสี่ยง 'โควิด-19' ใกล้พื้นที่ จ.สมุทรสาคร 21 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64

ปิด '14 โรงเรียน' เสี่ยง 'โควิด-19' ใกล้พื้นที่ จ.สมุทรสาคร  21 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64

หยุดเรียนข้ามปี! "สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร" โพสต์แจ้งปิดการเรียนการสอนของ 14 โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ลดความเสี่ยง "โควิด-19" ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เฟซบุ๊ค "สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร" โพสต์แจ้งปิดการเรียนการสอนของ 14 โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "COVID-19" ที่รุนแรงจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักการศึกษาขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14 โรงเรียน ได้ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 63 - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 64 ดังนี้

เขตบางขุนเทียน

-โรงเรียนวัดแสมดำ

-โรงเรียนวัดบางกระดี่

-โรงเรียนวัดสะแกงาม

-โรงเรียนวัดประชาบำรุง

-โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

เขตบางบอน

-โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

-โรงเรียนบ้านนายผล

-โรงเรียนบ้านนายสี

-โรงเรียนสถานีพรมแดน

-โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

เขตหนองแขม

-โรงเรียนวัดอุดมรังสี

-โรงเรียนวัดหนองแขม

-โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

-โรงเรียนประชาบำรุง

โดยให้ทั้ง14โรงเรียน จัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง

ทั้งนี้ให้โรงเรียนอื่นนอกเหนือจากจำนวน14โรงเรียนข้างต้น ที่มีเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้นักเรียนหยุดอยู่กับบ้าน แล้วทำการเรียนการสอนOn line ทดแทน และกรณีหากโรงเรียนใดเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID 19 ที่จะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ในการพิจารณาสั่งปิดการเรียนการสอนได้

160852590282