'ศรีสุวรรณ' ชงกกต.สอบ 'ทักษิณ'เขียนจม.ขอคะแนนอบจ.เชียงใหม่ เข้าข่ายครอบงำ

'ศรีสุวรรณ' ชงกกต.สอบ 'ทักษิณ'เขียนจม.ขอคะแนนอบจ.เชียงใหม่ เข้าข่ายครอบงำ
16 ธันวาคม 2563
138

'ศรีสุวรรณ' ชงกกต.สอบ 'ทักษิณ'เขียนจม.ขอคะแนนอบจ.เชียงใหม่ ชี้เข้าข่ายคนนอกครอบงำ-

ที่สำนักงานกกต. ศูนย์ราชการฯ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีที่ปรากฎเป็นการทั่วไปว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียให้สนับสนุนผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่

กรณีดังกล่าว อาจเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 29 ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

นอกจากนั้นใน .28 ยังบัญญัติอีกว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

การเขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ให้สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ และการทวิตเตอร์ว่าตนเองเป็นผู้ปูรากฐานให้กับพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพื่อไทย และการออกมาให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารพรรคเพื่อไทยหลายกรรมหลายวาระ ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นของพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณ ซึ่งอาจมีผลต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว และอาจเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและลงโทษได้ตาม .92(3) และ .108 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อวินิจฉัยการกระทำของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยว่าเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ หากวินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนก็เสนอให้ศาลรัฐธณรมนูญวินิจฉัยสั่งลงโทษหรือยุบพรรคเพื่อไทยตามครรลองของกฎหมายต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง