รอรับ ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' 15 ล้านสิทธิ ‘ร้านค้าใหม่’ เตรียมลงทะเบียนผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

รอรับ ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' 15 ล้านสิทธิ ‘ร้านค้าใหม่’ เตรียมลงทะเบียนผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

เปิด 3 ขั้นตอนง่ายๆ "ร้านค้าใหม่" รับอานิสงส์การ ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2" ทั้งหมด 15 ล้านสิทธิ ใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง”

ด้วยกระแสการตอบรับที่ดี ทำให้วันนี้รัฐบาลเดินหน้ารุกมาตรการ "คนละครึ่ง เฟส 2" ไม่เพียงแต่การเปิดรับลงทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการคนละครึ่งเฟสแรกมาก่อน หรือผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรกมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรก แต่ไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ตามที่รัฐกำหนด ก็จะสามารถมาลงทะเบียนเฟส 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะ 5 ล้านสิทธิ 

โดยวงเงินในเฟส 2 นั้น ได้เพิ่มเป็น 3,500 บาทตลอดโครงการ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในเฟสแรกไปแล้ว 3,000 บาท รัฐยังเพิ่มวงเงินให้อีก 500 บาท รวมเป็นตลอดทั้งโครงการ 3,500 บาท โดยจะต้องเข้ามากดยืนยันเพื่อรับสิทธิในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และทั้งสองส่วนทั้งเฟสแรก และลงทะเบียนใหม่ จะเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้สำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รัฐก็ยังเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อยู่เช่นกันในเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งร้านค้าจะได้รับอานิสงส์จากผู้มีสิทธิคนละครึ่งทั้งหมด 15 ล้านสิทธิ ได้ถึงสิ้นโครงการเฟส 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564 

คุณสมบัติสำคัญของร้านค้า ที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง มีดังนี้

- เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้าสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

- ต้องไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

- ไม่ได้เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

สำหรับร้านค้าที่ต้องการลงทะเบียน สามารถดำเนินการด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ อนุมัติไวภายใน 1 วัน ด้วยการติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับแบบฟอร์มและยืนยันการประกอบอาชีพ และนำใบรับรองมาพบเจ้าหน้าที่กรุงไทย ณ จุดบริการทั่วไทย 

160792682218

นอกจากนี้ร้านค้าที่อยากเข้าร่วมยังสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้เลยด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเข้าไปที่ "ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า" กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อร้านค้า ประเภทกิจการ ชื่อผู้ติดต่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ และที่สำคัญคือ ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เพื่อรับเงินจากการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิมาตรการคนละครึ่ง

2.รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3.ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ที่เป็นแอพหลักในการรับเงิน

4.บริหารจัดการข้อมูลกิจการ และการชำระเงิน

5.เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงิน กดปุ่มโครงการคนละครึ่ง ระบุยอดเงินและสร้าง QR Code เพื่อรับเงิน 

6.นำ QR Code ให้ลูกค้าสแกน 

7.เสร็จสิ้นการรับเงิน ร้านค้าจะได้รับเงินส้วนที่ได้รับจาก G-Wallet ในวันถัดไป และเงินจากสิทธิคนละครึ่งในวันทำการถัดไป 

8.ร้านค้าได้รับเงนส่วน G-Wallet วันถัดไป และส่วนภาครัฐวันทำการถัดไป 

160792698386