'เลือกตั้ง อบจ.' 20 ธ.ค. กับข้อควรรู้ หากไม่อยากถูกตัดสิทธิ!

'เลือกตั้ง อบจ.' 20 ธ.ค. กับข้อควรรู้ หากไม่อยากถูกตัดสิทธิ!

นับถอยหลังก่อนการ "เลือกตั้งท้องถิ่น" 20 ธ.ค. 2563 ที่จะมีการเลือกทั้ง "นายก อบจ." และ "ส.อบจ." ทบทวนข้อควรรู้และสิทธิที่จะถูกตัดหาก "ไม่ไปเลือกตั้ง" แล้วไม่ได้แจ้งเหตุ

อีกไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเป็นวัน "เลือกตั้งท้องถิ่น" ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ พร้อมกันทั่วไทย ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยจะเป็นการเลือกตั้งทั้ง "นายก อบจ." หรือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ "ส.อบจ."

ความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ นับว่าเป็นการเลือกตั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากห่างหายไปถึง 6 ปีเนื่องจากมีการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ทำให้การบริหารภาคท้องถิ่นไม่ได้ถูกจัดขึ้นตามปกติ โดยนี่จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และยังเป็นการเลือกตั้งที่ต้องไปเลือกในท้องที่ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถเลือกล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนทบทวนข้อควรรู้ก่อนไปเลือกตั้ง รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะไปสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรก มีเรื่องอะไรที่ผู้มีสิทธิจำเป็นต้องรู้บ้าง ?

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องมาแล้ว! เอกสารแจ้งไม่ไป 'เลือกตั้ง อบจ.' กรอกอย่างไรให้ถูกต้อง!

  

การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่: 20 ธ.ค.63 วันเดียว (ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต)

เวลา: 08.00-17.00 น.

วิธีการ: ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

160779584531

เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง:

1. ตรวจสอบรายชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

ตรวจที่ไหน > เอกสารที่ส่งมาที่บ้าน, ตรวจสอบที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบจ. หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

2. ยื่นคำร้องต่อขอเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ กรณีตรวจสอบไม่พบชื่อตัวเอง หรือ พบบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง

3. แจ้งต่อนายทะเบียนฯ ถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง

 

เช็ค 6 สิทธิที่จะเสีย หากไม่ไป "เลือกตั้งท้องถิ่น" 20 ธันวาคม 2563

ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562 มาตรา 42 กำหนดว่า หากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งท้องถิ่นได้ จะถูกจำกัดสิทธิ์หลายประการ

โดยการถูกจำกัดสิทธิ จะมีผลเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่เลือกตั้งครั้งนั้น แม้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วกลับมาใช้สิทธิในช่วงเวลาก่อน 2 ปีที่เสียสิทธิไป ก็ไม่มีผลให้สิทธิกลับมา โดยต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่ถูกจำกัดสิทธิไปก่อน

160779580540

สำหรับสิทธิ 6 ประการที่จะถูกตัดหากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่น มีดังนี้

(1) สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
(2) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(3) เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(5) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเลือกตั้งได้ สามารถไปแจ้งเหตุต่อนายอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่ปรากฎในทะเบียนบ้าน ภายในช่วงเวลาระหว่าง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ 7 วันหลังวันเลือกตั้ง ซึ่งจะไม่ทำให้ถูกตัดสิทธิ์