ลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 2' เปิด 3 ขั้นตอน กดยืนยันรับเงินเพิ่ม 500 บาท สำหรับผู้มีสิทธิเฟส 1

ลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 2' เปิด 3 ขั้นตอน กดยืนยันรับเงินเพิ่ม 500 บาท สำหรับผู้มีสิทธิเฟส 1

เปิดวิธีกดยืนยันเพื่อรับสิทธิการ ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 2" รับเงินเพิ่ม 500 บาท สำหรับผู้มีสิทธิในเฟส 1 เดิม จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาตรการ "คนละครึ่ง เฟส 2" ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการ "คนละครึ่ง" มาก่อนเลย หรือผู้ที่เคยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่ไม่สำเร็จ สามารถเริ่มเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิที่รัฐบาลตั้งไว้ในเฟส 2 ทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้วงเงินใช้จ่ายทั้งหมด 3,500 บาท ตลอดระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 เงื่อนไขต่างๆ ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับเฟสแรก

อัพเดท! : 'คนละครึ่ง' เฟส 2 เช็คเว็บล่าสุด เต็มแล้ว!

160779248633

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิมาตรการ "คนละครึ่ง เฟส 1" หรือรอบแรกที่มีทั้งหมด 10 ล้านคนนั้น ก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการ "คนละครึ่ง เฟส 2" ด้วยเช่นกัน รัฐบาลได้ขยายอายุมาตรการไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 และได้เพิ่มวงเงินให้อีก 500 บาท จากเดิมได้ตลอดมาตรการ 3,000 บาท ทำให้วงเงินรวมทั้งหมดเป็น 3,500 บาท 

ซึ่งในจำนวนเงินเดิมนั้น หากใช้ไม่หมด รัฐจะไม่ตัดสิทธิ โดยจะต่ออายุไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเฟส 2 ส่วนสิทธิที่ได้รับเพิ่มในมาตรการเฟส 2 นั้น จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ซึ่งผู้ที่ได้สิทธิในเฟสแรกนั้น จะต้องเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้จ่ายในมาตรการนี้ เพื่อไปกดยืนยันสิทธิ โดยจะเข้าไปกดยืนยันได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปเช่นกัน 

ทั้งนี้มีขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิ "สำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 1" ดังนี้

1.เข้าสู่ G-Wallet บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กดเข้าไปที่เมนูคนละครึ่ง

2.กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

3.หน้าจอจะแสดงผลการรับสิทธิ

160779313029

ข่าวที่น่าสนใจ : 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเข้าไปค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ที่ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งมีการแยกประเภทเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย ทั้งร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP และร้านค้าสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้จากแผนที่บนเว็บไซต์เป็นรายจังหวัดได้ด้วย 

160779332247

160800406418

ค้นหาประกันออมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษี คลิกที่นี่