การขนส่งสีเขียวในธุรกิจค้าปลีก

การขนส่งสีเขียวในธุรกิจค้าปลีก
14 ธันวาคม 2563 | โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร โอภาสานนท์
185

แนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งของธุรกิจค้าปลีกยังรวมถึงการสร้างอรรถประโยชน์สูงสุดจากการขนส่ง !

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง