'ก้าวหน้า' เปิดนโยบายท้องถิ่นภูเก็ต สร้างขนส่งสาธารณะดึงดูดนักท่องเที่ยว

'ก้าวหน้า' เปิดนโยบายท้องถิ่นภูเก็ต สร้างขนส่งสาธารณะดึงดูดนักท่องเที่ยว
10 ธันวาคม 2563
195

'ก้าวหน้า' เปิดนโยบายท้องถิ่นภูเก็ต เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างขนส่งสาธารณะดึงดูดนักท่องเที่ยวแก้ปัญหาจราจร

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ จ. ภูเก็ต นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับนายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต เบอร์ 3 โดยช่วงเช้าเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดกะทู้ และตลาดคันทรีโฮม เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูป และให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก จากนั้น เดินทางมายังโรงแรมมนตรี เพื่อแถลงนโยบาย “Open Goverment” ต่อสื่อมวลชนและทีมคณะทำงาน

นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า คณะก้าวหน้าเรามีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำการเมืองใหม่ เราสนับสนุนการทำงานที่โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ เราและคณะทำงานออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง มาจาก 3 จริงคือ พื้นที่จริง ประชาชนจริง และสถานการณ์จริง ดังนั้น การทำงานของฝ่ายบริหารอย่าง อบจ. จะต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน ด้วยแนวทางการทำงานแบบรัฐเปิดเผย 3 ด้าน ที่ต้องสร้างความผิดชอบต่อประชาชน เพิ่มการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทุกขั้นตอน คือ  1.ต้องเพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ประชาชนเข้าถึง สะดวกสบายกับคนทุกวัย  2.ต้องเปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ. เหมือนในการประชุมรัฐสภาของส.ส.ที่มีผู้สนใจร่วมชมเป็นจำนวนมาก 

คลิปข่าว

"และ 3.ต้องมีการจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชน จัดแบ่งงบประมาณเพื่อให้คนในจังหวัดเป็นผู้ออกแบบ เสนอโครงการ เช่น ครู ผู้ปกครอง เสนอให้ อบจ. จัดรถรับส่งนักเรียน เพื่อความสะดวก และความปลอดภัย ซึ่งโครงการนี้สามารถเสนอผ่าน สมาร์ท อบจ. แอปพลิเคชัน   ประชาชนสามารถเข้ามาดู และโหวตได้ หากโครงการใดได้รับความนิยมมาก ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณา และจัดสรรงบประมาณมาจัดสร้างปฏิบัติจริง" นางสาวพรรณิการ์ กล่าว 

คลิปข่าว

ด้าน นายสรวุฒิ ระบุว่า อบจ. ภูเก็ต มีงบประมาณ อยู่ที่ 1,380 ล้านบาทต่อปี เมืองภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอันลำดับต้นๆ ของประเทศ เรามีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวบ้านเรา ปีละ 400,000 คน  ซึ่งหนึ่งในปัญหาสำคัญของภูเก็ตก็คือปัญหารถติด ปัญหาการจราจร หาก อบจ. ส่งเสริมระบบขนส่งสาธาณะ ก็จะสามารถลดปัญหาการจราจรลงได้ ประชาชน นักท่องเที่ยวสะดวกสบายมากขึ้น เพราะประหยัดเวลาการเดินทาง การท่องเที่ยวคึกคักเ ศรษฐกิจในชุมชนหมุนเวียน เราจะส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในจังหวัด และพัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: