'พระราชินี' มีพระราชสาวนีย์ให้ 'ศอญ' ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด19

'พระราชินี' มีพระราชสาวนีย์ให้ 'ศอญ' ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด19
9 ธันวาคม 2563
356

“พระราชินี” ทรงมีพระราชสาวนีย์ให้ ศอญ ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด19 อย่างต่อเนื่อง ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และทรงให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มรภ.เชียงใหม่

160753309644


วันนี้ (9 ธ.ค.63) เวลา 18.32 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 

การนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครองบัณฑิตเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้นำเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการตรวจรักษาประชาชน อาทิ 

เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ เครื่องอัลตราซาวด์ , รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชน อาทิ อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ โดยในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมดจำนวน 322 ราย โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงรับคนไขไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 5 รายพร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาและทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

160753310031

160753309951

จากนั้น พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ) กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานโครงการของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ อาทิ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พะเยา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว จ.นครสวรรค์ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด19 

การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงชื่นชมการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด และทรงมีพระราชสาวนีย์ให้ดำเนินการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิดอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะมีการจ้างงานสร้างอาชีพใหเแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถายการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่ง

160753309719

ต่อมาทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง17 ภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8-11 ธ.ค.63 และทรงเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำยุทธศาสตร์ 20 ปีมาปรับใช้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

160753375915

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง