สคร.เกาะติดเบิกงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

สคร.เกาะติดเบิกงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
8 ธันวาคม 2563
180

สคร. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 อย่างใกล้ชิด

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 44 แห่ง ประกอบด้วย
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2563) จำนวน 10 แห่ง มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน 102,389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของกรอบลงทุนสะสม การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 34 แห่ง ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว 1 เดือน มีผลเบิกจ่ายจำนวน 8,290 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของกรอบลงทุนสะสม และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ
ปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2563) จำนวน 10 แห่ง มีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน 102,389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของกรอบลงทุนสะสม

"เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในการตรวจเยี่ยม สคร. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังคงให้ความสำคัญเรื่องการติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการลงทุนเพื่อให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลือของปี 2563 และในปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดย สคร.จะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รวมทั้ง​ จะได้มีการวางแผนเพื่อพิจารณาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ยังต้องพัฒนาอีกจำนวนมากเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป"

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่าย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – ตุลาคม 2563 จำนวน 102,389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2564 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณซึ่งมีผลการเบิกจ่ายสะสม 1 เดือน (ตุลาคม 2563) สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 8,290 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุน โดยรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ติดประเด็นทางเทคนิคและดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องที่ สคร. ยังคงต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง –
วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ก็มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ดีกว่าเป้าหมาย ได้แก่ แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย แผนงานปรับปรุงระบบท่อประปาเพื่อเสถียรภาพของระบบจ่ายน้ำ ของการประปานครหลวง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง