'ในหลวง' พระราชทานถุงยังชีพ 10,000 ชุด ช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

'ในหลวง' พระราชทานถุงยังชีพ 10,000 ชุด ช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้
4 ธันวาคม 2563
271

'กองทัพบก' เร่ง แจกจ่าย ถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 10,000 ชุด ไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด 90 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 314,639 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในจังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช,ชุมพร ,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา,ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส 

ซึ่งกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 4 ยังคงจัดกำลังทหาร 575 นาย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ 7 ชุด และยุทโธปกรณ์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 40 คัน ร่วมกับทางจังหวัดสนับสนุนการอพยพคน ขนย้ายสิ่งของสู่พื้นที่ปลอดภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส่งมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค อำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน การจัดตั้ง รถครัวสนามพระราชทาน แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน 7 คัน รวมทั้งการรับส่งประชาชนบริเวณท่าอากาศยานยาน  โดยยังดำรงการช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมง  

160706028959

และในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 10,000 ชุด  ได้จัดกำลังเข้าช่วยการขนส่ง สิ่งของพระราชทาน นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน เริ่มจุดแรกที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   
สำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ 24ชม.ที่ผ่านมามีรายละเอียด ดังนี้ 

จ.นครศรีธรรมราช  ที่ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ กำลังพลจิตอาสา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105กรมทหารปืนใหญ่ที่5 สนับสนุนครัวพระราชทานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย  สำหรับ อ.นบพิตำ หน่วยได้ไปช่วยเปิดเส้นทางการจราจร  จากต้นไม้กีดขวางเส้นทาง และ ที่ อ.พระพรหม ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของสู่ที่สูง อพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัย 

160706030275

รวมถึงกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 เร่งเข้าซ่อมแซมบ้านที่ถูกฝนตกหนักจนได้รับความเสียหายในพื้นที่ อ.สิชล และในพื้นที่ อ.ทุ่งสง กองพลทหารราบที่5 ยังคงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม  ต.เขาโร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  นอกจากนี้ กองทัพภาคที่ 4 ได้มีการสนับสนุนกำลังพลประกอบอาหารให้กับ ครัวสนามพระราชทาน  ณ โรงเรียนเสมาเมือง อ.เมือง เพื่อปรุงอาหารปรุงสดแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ 
จ.ตรัง มณฑลทหารบกที่43 ร่วมกับ อบต.ควนเมา และส่วนราชการ จัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารและนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.กระบี่ กรมทหารราบที่15 สนับสนุนส่วนราชการท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมอ.ลำทับ และ อ.เขาพนม มองถุงยังชีพ พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

160706031810
ที่ จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้ อ.พูนพิน มีน้ำท่วมขังสูง70-90 เซ็นติเมตร ประชาชนไม่สามารถเดินทางได้ กรมทหารราบที่ 25 เข้าแจกจ่ายอาหารกล่องและขนย้ายสิ่งแจกจ่ายให้กับประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตาปี

ส่วน จ.สงขลา กองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ระโนด ซึ่งปัจจุบันน้ำยังคงท่วมขัง
ทั้งนี้กองทัพบกยังคง จัดกำลังสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ 22 ศูนย์บรรเทาสารณภัย ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งนำสิ่งของพระราชทาน ถุงยังชีพ อาหาร น้ำ กระจายไปยังผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 โทรศัพท์ 075-383405 ตลอด 24  ชั่วโมง....4 ธค.63

160706033541

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: