'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท' โอนวันสุดท้ายใกล้มาถึง ยังไม่ได้เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน

'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท' โอนวันสุดท้ายใกล้มาถึง ยังไม่ได้เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน
4 ธันวาคม 2563
68,931

ตรวจสอบ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท" โอนวันสุดท้ายใกล้มาถึง ยังไม่ได้เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน

ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล (4 ธ.ค.) กรณีเงินช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว หรือ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้สูงสุดรายละ 20,000 บาท จะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งก่อนซึ่งเป็นเงินไร่ละ 500 บาท หรือเรียกกันง่ายๆ คือ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท"

เกษตรกรชาวนาบางรายอาจยังคงไม่ได้รับเงินจากการโอนเข้าบัญชีของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งทาง ธ.ก.ส. จะต้องดำเนินการจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนา 4.56 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,046.82 ล้านบาท

อัพเดท (7 ธ.ค.) : 'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท' โอนให้แล้ว 3.89 ล้านครัวเรือน ยังไม่ได้ เช็ค ธ.ก.ส. ด่วน

"กรุงเทพธุรกิจ" รายงานต่อเนื่องว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนามาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. แล้ว ธ.ก.ส. โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า 400,000 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงินกว่า 1,600 ล้านบาท และขีดเส้นจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ 5 ธ.ค. 2563 ซึ่งนี่ก็เป็นวันที่ 4 ของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาทแล้ว 

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวนาบางรายอาจยังคงไม่ได้รับเงินจากการโอนเข้าบัญชี สามารถตรวจสอบ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง , ประกันรายได้เกษตรกรชาวนา และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท ได้ที่..

 https://chongkho.inbaac.com/ 

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

160687309094

https://apps.apple.com/th/app/baac-a-mobile/id1199267294

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpp.baac

...

ใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family

160687337856

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง