'กองทัพบก' เผย 'ไอโอ'  คือ หลักสูตรทหาร 

'กองทัพบก' เผย 'ไอโอ'  คือ หลักสูตรทหาร 
1 ธันวาคม 2563
559

รองโฆษก ทบ. แจง ภาพทหาร นั่งเรียน 'ไอโอ 'การสอนปกติในหลักสูตรทหาร มีสอนใรกองทัพทั่วโลก เพื่อรู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย ยันใช้ทางเหมาะสม

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีการนำภาพทหารกับการใช้โซเชียลมีเดีย ภาพการใช้โทรศัพท์ของทหาร และภาพการอบรมความรู้ทางทหารมาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานา บางภาพ ก็ตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงไปถึงการทำปฏิบัติการข่าวสาร สร้างความสับสนให้กับสังคมนั้น ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในบทบาทของกองทัพต่อการนำเข้าข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย จึงขอเรียนข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า  จากการที่ในยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ที่ผ่านมากองทัพบกมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดีย ของกำลังพลที่ต้องมีความรู้มีการใช้แพลตฟอร์มต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม และรู้เท่าทันสภาพสังคม 

หน่วยทหารจึงได้จัดการอบรมให้ความรู้กับกำลังพลตามนโยบายที่ได้กล่าวข้างต้นจึงทำให้ปรากฏภาพในลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ในหน่วยทหารอย่างกว้างขวางและทำให้มีการนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นการทำปฏิบัติการข่าวสารรวมทั้งการที่ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยดูแลคุณภาพชีวิตทหารใหม่มีนโยบายให้จัดช่วงเวลาให้ทหารใหม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงที่หลายจังหวัดเกิดอุทกภัย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ทางบ้านว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือไม่และหน่วยทหารจะได้ไปให้การช่วยเหลือซึ่งภาพข่าวก็มีสื่อมวลชนนำไปเสนอข่าวอย่างแพร่หลายก็ถูกนำไปทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นกัน 

ส่วนที่ปรากฎภาพทหารนั่งเรียนเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นั้น ขอเรียนเพื่อความเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวเป็นการเรียนการสอนตามปกติของหน่วยทหาร ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาการปฏิบัติการข่าวสาร(Information Operation : IO) เนื่องจากเป็นไปตามหลักนิยมทางทหาร และเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร ถือเป็นปฏิบัติการทางทหารรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้อยู่ในกองทัพ หลายประเทศทั่วโลก จึงจำเป็นที่ทหารไทยจะต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับต่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศได้


“ปฏิบัติการข่าวสาร” เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบก   มีการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารของทุกเหล่า และหน่วยทหารระดับต่างๆ สามารถนำไปอบรมเพิ่มพูนความรู้กับกำลังพลภายในหน่วยได้ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้   ความเข้าใจในเรื่องงานด้านการข่าว สามารถนำไปปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การรบ     การสงครามหากเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้กองทัพมิได้มีการนำเรื่องปฏิบัติการข่าวสาร มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจในห้วงปกติ  

อย่างไรก็ตามขอเรียนย้ำว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องของการให้ความรู้กำลังพล  และพัฒนาทักษะการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้มีการไปสร้างผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นกับส่วนใด ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสนใจติดตาม วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ และเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจ เชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่นควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือบรรเทาทุกความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้  ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป


       

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: