ไฟเขียวโยกย้าย 6 บิ๊กศธ. 'ชัยณรงค์-ชาตรี' ขยับขึ้นศึกษาธิการภาค

ไฟเขียวโยกย้าย 6 บิ๊กศธ. 'ชัยณรงค์-ชาตรี' ขยับขึ้นศึกษาธิการภาค
1 ธันวาคม 2563
189

มติ ครม. ไฟเขียวโยกย้าย 6 บิ๊กศธ. ชัยณรงค์-ชาตรี ขยับขึ้นศึกษาธิการภาค

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 7
5. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15
6. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง