เช็กด่วน! งวดสุดท้าย เงินพิเศษ 500 บาท 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'

เช็กด่วน! งวดสุดท้าย เงินพิเศษ 500 บาท 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'
1 ธันวาคม 2563
747

กรมบัญชีกลาง โอนเงินพิเศษ 500 บาท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้งวดสุดท้าย ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินพิเศษมาตรการกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.5 ล้านคน จำนวน 500 บาท ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา 3 เดือน กำหนดกรอบระยะเวลาไว้เริ่มเดือนตุลาคม สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ

วัตถุประสงค์
ㆍเพื่อช่วยเหลือเยี่ยวย และลดภาระค่ใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้

ระยะเวลาโครงการ
ㆍตุลาคม - ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

วิธีดำเนินโครงการ
ㆍช่วยเหลือวงเงินค่ซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิห้องถิ่น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนฮันวาคม 2563 โดย

  • กลุ่มที่ได้ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเดือนละ 800 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
  • กลุ่มที่ได้ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเดือนละ 700 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคมนอกเหนือได้เงินพิเศษจำนวน 500 บาทแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้รับเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนี้

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น ค่าโดยสารรถมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
ㆍ ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
ㆍ ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับสิทธิการช่วยเหลือส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม จะได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยเงินจะเข้าบัตรทุก 3 เดือน แต่หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินไป

วันที่ 15 พ.ย.
ㆍ เงินคืนภาษีVAT 5% สูงสุด 500 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป
ㆍ ช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป 100 บาท จะได้เงินคืน 5% เข้าบัตรในเดือนถัดไป 5 บาท, หากจ่ายผ่านบัตร 500 บาท จะได้เงินคืนจากนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 25 บาท, หรือหากจ่ายผ่านบัตร 1,000 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 50 บาท เป็นต้น

อัตราภาษี 7% แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1% เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7%
อีก 5% เป็นเงินที่ผู้ถืบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e-Money
สำหรับ 1% สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินพิเศษผู้สูงอายุ 50/ 100 บาท

วันที่ 18 พ.ย. 2563
ㆍส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท
ㆍส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง