‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันเอกราชมอริเตเนีย'

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันเอกราชมอริเตเนีย'
28 พฤศจิกายน 2563
169

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ "พระราชสาส์น" อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาส "วันเอกราช" ของ "สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย" ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด วะสัด อัลฆอชวานี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

กรุงนูอากชอต

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง