‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.กานา อสัญกรรม

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.กานา อสัญกรรม
28 พฤศจิกายน 2563
124

'ในหลวง' ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ "พระราชสาส์น" แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ"กานา" ในการที่ นายเจร์รี จอห์น รอว์ลิงส์ (Mr. Jerry John Rawlings) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา ถึงแก่อสัญกรรม ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา

กรุงอักกรา

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเจร์รี่ จอห์น รอว์ลิงส์ อดีตประธานาธิบดี

แห่งสาธารณรัฐกานา ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวกานา ในการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งและได้อุทิศตนเพื่อสร้างความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศและประชาชนชาวกานา

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง