สบน.โต้! หนี้สาธารณะ 78 ล้านล้าน ข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ ผิด พ.ร.บ.คอม

สบน.โต้! หนี้สาธารณะ 78 ล้านล้าน ข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ ผิด พ.ร.บ.คอม
28 พฤศจิกายน 2563
750

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงข่าวปลอม หนี้สาธารณะ ก.ย.63 ที่ระดับ 78 ล้านล้านบาท ไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันสัดส่วนหนี้ฯต่อ GDP ยังไม่เกิน 60% วอนหยุดแชร์ เพราะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอม

จากกรณีที่มีการแชร์รูปภาพและเนื้อข่าวว่า หนี้สาธารณะของประเทศไทย สิ้นเดือนกันยายน 2563 สูงถึง 78 ล้านล้านบาทนั้น สบน.ชี้ไม่เป็นความจริง

โดยนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงว่า เนื้อหาข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย สิ้นเดือนกันยายน 2563 หนี้สาธารณะมีจำนวนทั้งสิ้น 7.8 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เท่ากับ ร้อยละ 49.34

ประกอบด้วย หนี้รัฐบาล จำนวน 6.73 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 795,980 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 309,472 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 7,821 ล้านบาท

ทั้งนี้ หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง จำนวน 6.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.40 ของ GDP สำหรับหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1.5 ล้านล้านบาท ใช้แหล่งเงินอื่นมาชำระหนี้ จึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงการคลังได้บริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 60

ทั้งนี้การเจตนานำเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง