อย่าแชร์! 'ลานีญา' ทำอากาศหนาวกว่าปกติในช่วง ธ.ค. 63-ม.ค. 64

อย่าแชร์! 'ลานีญา' ทำอากาศหนาวกว่าปกติในช่วง ธ.ค. 63-ม.ค. 64
26 พฤศจิกายน 2563
348

ข่าวปลอมอย่าแชร์! ปรากฎการณ์ "ลานีญา" ทำอากาศหนาวกว่าปกติในช่วง ธ.ค. 63-ม.ค. 64

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยว่า ตามที่มีข้อความเตือนภัยถึงเรื่องปรากฎการณ์ "ลานีญา" อากาศจะหนาวกว่าค่าปกติในช่วง ธ.ค. 63-ม.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเตือนภัยเรื่องสภาพอากาศที่ระบุว่าเตรียมรับลมหนาวมากกว่าค่าปกติ ส่วนปี 64 ฝนมากกว่าปกติ ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกินความจริง เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องมา จนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว คาดว่าปรากฏการณ์ ENSO ที่มีสถานะเป็น "ลานีญา" จะต่อเนื่องต่อไปจนถึงต้นปี 2564
โดยมีแนวโน้มที่จะกำลังแรงที่สุด ระดับ "ลานีญา" กำลังปานกลาง ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นจะอ่อนกำลังลงและมีความน่าจะเป็นร้อยละ 65 ที่จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ปรากฎการณ์ลานีญาจะส่งผลต่อสภาวะอากาศของประเทศไทย โดยคาดว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติเพียง 10 % ส่วนบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติ 20% ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าปกติ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดอากาศหนาวกว่าค่าปกติแต่อย่างใด
ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทร. 1182

160637837574

สรุปคือ

ปรากฎการณ์ "ลานีญา" จะส่งผลต่อสภาวะอากาศของประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติเพียง 10 % ส่วนบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติ 20% ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าปกติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง