"Healthcare" sector (26 พ.ย.63)

26 พฤศจิกายน 2563 | โดย บล.กรุงศรี
101

BDMS ขายหุ้น BH = Win-Win-Win (ดีกับทุกฝ่าย)

  • What’s new

เมื่อวานนี้ BDMS รายงานว่าบริษัทได้ขายหุ้น 90.5 ล้านหุ้นของ BH เป็นมูลค่า 9.3 พันลบ. ให้กับดร. สาธิต วิทยากร (Ph.D.), ผู้ถือหุ้นใหญ่ PRINC และจะขายส่วนที่เหลือ 90.2 ล้านหุ้น เป็นมูลค่า 9.3พันลบ. ภายในวันที่ 31 ธ.ค. โดยดร.สาธิต กล่าวว่าไม่ต้องการมีอำนาจบริหารใน BH (PRINC เป็นเจ้าของรพ.เอกชนและรับบริหารรพ.เอกชน โดยบริษัทเน้นตลาดชนชั้นกลางในประเทศไทย)

 

  • Analysis

โอกาสของ BH ที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้รวดเร็วขึ้น

BH จะสามารถขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence :CoE ได้แก่สาขาข้อต่อ และกระดูกสันหลัง) เร็วขึ้นผ่านเครือข่าย PRINC ด้วยงบลงทุนที่น้อย ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ของ BH หาก BH เปิด CoE 2 สาขากับรพ. 8 แห่งของ PRINC ประกอบกับกระบวนการรักษาที่ต้องการดูแลสูง (high intensity procedures) เราคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ของ BH 2-3% หรือมากกว่านี้หาก BH ดำเนินการขยายธุรกิจด้วยโมเดลนี้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอื่น

 

โดย PRINC มีโรงพยาบาลแปดแห่งได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลพิษณุเวช, โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์,

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน, โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1, โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

 

โดย BH มีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ด้วยวิธีการเปิด CoE ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของพันธมิตร ซึ่งจะนำเสนอบริการที่ยอดเยี่ยมและการรักษาที่มีมาตรฐานจากทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก BH พร้อมราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทได้เปิดศูนย์กระดูกสันหลังและข้อที่รพ. ปรินซ์ สุวรรณภูมิใน 1H20 และมีแผนที่จะเปิด CoE เพิ่มที่ รพ.นครธน และรพ.เอกชล ใน 4Q20

 

BDMS ได้เงินสดและกำไร

BDMS จะได้รับเงินสด 1.7หมื่นลบ. (หลังหักภาษี) และบันทึกกำไร 1.1พันลบ. จากการขายเงินลงทุน ซึ่งจะช่วยหนุนฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการขยาย CoE ของ BH ผ่านเครื่อข่ายของ PRINC หากมีการขยาย CoE ทั้ง 8 รพ.ของ PRINC, CoE ที่รพ.พิษณุเวชจะแข่งขันกับ รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก แต่เราเชื่อว่าผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ (หมายเหตุ ความร่วมมือระหว่าง BH และ PRINC เกิดขึ้นก่อน ดร. สาธิตจะเข้าถือหุ้นของ BH) เราคงมุมมองว่าแนวโน้มและการแข่งขันในอุตสาหกรรมจะไม่เปลี่ยนไปมากนัก

 

  • Action/ Recommendation

คงคำแนะนำ ซื้อ BH และ BDMS

ดีลนี้เป็นดีที่ดีกับทุกฝ่าย (win-win-win) โดย BH, BDMS และ PRINC ทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากดีลนี้ เราคงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับ BH (128บาทต่อหุ้น) และ BDMS (26บาทต่อหุ้น)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง