‘ไทย’ ย้ำคำมั่น ‘ลาว’ ฟื้น ศก.หลังโควิด

‘ไทย’ ย้ำคำมั่น ‘ลาว’ ฟื้น ศก.หลังโควิด
26 พฤศจิกายน 2563
214

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ “สะเหลิมไซ กมมะสิด” ยินดีสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบรอบ 70 ปี ย้ำคำมั่นมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ส่งเสริมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและระเบียบการค้า การบริหารทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 26  พ.ย.2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผ่านระบบทางไกลกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาว เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว ในวันที่ 19 ธ.ค.63 และกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับลาว เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทั้งสองประเทศสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Build Back Better Together)

160637498370

ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่าง ๆ อาทิ 1) ยกระดับระบบสาธารณสุขตามแนวชายแดน 2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้การค้าและขนส่งสินค้าข้ามแดนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การกลับมาเปิด การค้า และช่องทางการขนส่งสินค้าตามจังหวัดชายแดนอีกครั้ง การส่งเสริมธุรกิจ E-commerce ใน สปป.ลาว 3) ส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อของโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองประเทศทั้งทางถนน ทางราง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ และกฎระเบียบต่าง ๆ (software) เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องร่วมกันบริหารจัดการ อาทิ ปัญหาการดูดทรายในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงาน และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง