กลุ่ม GPSC ชนะเลิศ เวที ASEAN Energy Awards 2020

กลุ่ม GPSC ชนะเลิศ เวที  ASEAN Energy Awards 2020
26 พฤศจิกายน 2563
170

กลุ่ม GPSC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ASEAN Renewable EnergyProjects Award 2020 จากโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะขาม จ.ชลบุรี การันตีนวัตกรรมยกระดับโรงไฟฟ้า

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW บริษัทในกลุ่ม GPSC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัล ASEAN Renewable Energy Projects Award 2020 ด้านพลังงานทดแทนประเภท Off-Grid (Power) จากโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะขาม จังหวัดชลบุรี (Solar Power System on Koh Kham : Clean Energy for a Marine National Park on the Island-Thailand) ในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมกับการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศอย่างยั่งยืน

160636468071

ทั้งนี้ รางวัล ASEAN Energy Awards 2020 เป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศและยกย่องธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน โดยกลุ่ม GPSC ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งรางวัลดังกล่าว กลุ่ม GPSC เป็นหนึ่งในบริษัทภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส่งเข้าประกวดในเวทีอาเซียน 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง