"ไพบูลย์" จ่อเสนอ ขยาย ห้ามแก้รัฐธรรมนูญ​มาตราว่าด้วยพระราชอำนาจ-3มาตราสำคัญ

26 พฤศจิกายน 2563
238

ไพบูลย์ นิติตะวัน รับข้อเสนอกลุ่มปกป้องสถาบัน เสนอกมธ.ฯ ห้ามแก้มาตราว่าด้วยพระราชอำนาจ พร้อม3มาตราสำคัญ ทั้งส.ว.จากคสช.-อำนาจเลือกนายกฯ-นิรโทษกรรมคสช.

         นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  ฐานะรองประธานกรรมาธิการ  (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... รัฐสภา  เปิดเผยว่าตนเตรียมเสนอต่อมธ.​ให้ปรับเพิ่มบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดห้ามให้แก้ไขหมวด 1 บททั่วไป และหมวด2 พระมหากษัตริย์ โดยจะขอเพิ่มเติมการห้ามแก้ไขบทบัญญัติซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในหมวดอื่นของรัฐธรรมนูญด้วย และเมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จัดทำรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยว่าเป็นการชอบด้วยหรือไม่ พร้อมกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาที่แก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้ ส.ส.ร.แก้ไข แต่หากส.ส.ร.ไม่แก้ไข ให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน  

         นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่าตนจะเสนอให้ร่างรัฐธรรมนูญ คงมาตราสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จำนวน 3 มาตราไว้ ได้แก่ มาตรา 269 ว่าด้วยที่มาของส.ว. ชุดปัจจุบันที่มาจากการเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เพื่อรักษาสิทธิของส.ว.ให้อยู่ครบวาระ, มาตรา272 ว่าด้วยให้อำนาจส.ว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะมีที่มาจากการทำประชามติคำถามพ่วง และมาตรา 279  ว่าด้วยการรับรองการกระทำของคสช. เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินคดีทุจริตของนักการเมือง.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง