เกษตรฯ ชูยกระดับคุณภาพสินค้าเจาะตลาดส่งออก

เกษตรฯ ชูยกระดับคุณภาพสินค้าเจาะตลาดส่งออก
26 พฤศจิกายน 2563
1,108

เกษตรฯ มอบนโยบายด้านต่างประเทศ มุ่งเป้าไทยเป็นครัวของโลก พร้อมประสานพาณิชย์ ขับเคลื่อนยุทศาสตร์ตลาดนำการผลิต เข้มผลิตตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการซักซ้อมมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ผู้บริหารและผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสื่อสารออนไลน์จากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จำนวน 11 แห่ง จาก 8 ประเทศ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การซักซ้อมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก “Thailand, Kitchen of the World” หมายถึงประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารป้อนสู่ตลาดโลก 

160630289633

รวมทั้ง การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของไทย และมีกรอบการทำงานในการขับเคลื่อนที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโนบาย 3S คือ Safety Security และ Sustainability ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และได้จับมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่มีปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

160630291731

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องทำให้สินค้าเกษตรและอาหารทั้งตลาดในและต่างประเทศ ให้มีการทำงานแบบ “ถูกต้อง ถูกใจ ถูกที่ และถูกเวลา” ซึ่งมีความหมาย จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศคู่ค้า โดยใช้การเจรจาในเวทีระหว่างประเทศในการต่อรอง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาผลประโยชน์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นหลัก เน้นที่ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า พร้อมนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ในตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุดให้ถูกเวลา เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง