ตรวจร้านค้า 'คนละครึ่ง' หวั่นฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ตรวจร้านค้า 'คนละครึ่ง' หวั่นฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
25 พฤศจิกายน 2563
1,222

พาณิชย์อุทัยธานี ตรวจสอบร้านค้า เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ป้องปรามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้นำเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อกำกับดูแล และแจ้งประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ และให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ โดยมีการเข้มงวดกวดขัน ร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” โดยเฉพาะร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีรับผิดชอบซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 820 ร้านค้าน และส่วนใหญ่ได้เข้าร่วม โครงการ “คนละครึ่ง” ด้วย โดยเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “คนละครึ่ง” และให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจากการใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนอาจส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน

คลิปข่าว

นายชัยรัตน์ เปิดเผยว่า จากการออกตรวจสอบที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ยังไม่พบร้านค้าที่มีพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทราบในกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และหากร้านค้าใดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจเข้าข่ายจงใจทำให้ราคาสูงเกินสมควร จะมีความผิดตาม มาตรา 29 และโทษตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ หากพบการกระทำความผิด จะได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: