พระบรมราชโองการ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 6,298 ราย

พระบรมราชโองการ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 6,298 ราย
25 พฤศจิกายน 2563
851

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระบรมราชโองการ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 6,298 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อ 24 พ.ย. 2563 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 6,289 รายแล้ว

รายละเอียดคลิก

160627215411

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง