นักวิชาการแนะรัฐอัดงบ ดันไทยขึ้นฮับโลจิสติกส์

นักวิชาการแนะรัฐอัดงบ ดันไทยขึ้นฮับโลจิสติกส์
25 พฤศจิกายน 2563
246

นักวิชาการชี้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง หลังโควิด -19 สร้างโอกาสธุรกิจออนไลน์โต รัฐอัดงบสร้างโครงข่ายคมนาคม และอีอีซี หนุนขนส่งเชื่อมเพื่อนบ้าน ดันไทยขึ้นฮับโลจิสติกส์เต็มตัว

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า  ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หากเทียบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับอีกหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน

 

ในทางกลับกันโควิด -19 ยังเป็นโอกาสทำให้โลจิสติกส์กลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม และมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโลจิสติกส์ภายในประเทศที่ปรับตัวเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยี มีต้นทุนไม่สูง แต่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคปรับพฤติกรรมเปิดรับออนไลน์และนิยมสั่งอาหาร สั่งสินค้า ใช้บริการโลจิสติกส์ออนไลน์มากขึ้น

 

ทั้งนี้ แนวโน้มการขยายตัวอย่างอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปี 2564 ประเมินว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจะปรับตัวสู่การทำธุรกิจโลจิสติกส์ออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้การผลิตบุคลากรเพื่อตอบรับกับเทรนด์ดังกล่าว ต้องเร่งมือเพิ่มองค์ความรู้ด้านออนไลน์และการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งภาครัฐและเอกชนต้องประสานความร่วมมือเพื่อสร้างบุคลากรให้ทันต่อความต้องการของตลาด

           

ดร. มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ในฐานะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า ไทยมีศักยภาพพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภูมิภาค ด้วยปัจจัยบวกด้านภูมิประเทศที่อยู่กึ่งกลางของการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมทุกระบบ จึงถือเป็นโอกาสของการสนับสนุนไทยเป็นฮับด้านโลจิสติกส์อย่างสมบูรณ์

                “ตอนนี้จีนซึ่งเป็นตลาดการค้ารายใหญ่ของโลก ได้สร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อมายังเพื่อนบ้านของเราอย่างลาวแล้ว และไทยก็มีเส้นทางรถไฟและทางถนนที่สามารถเชื่อมต่อการขนส่งจากลาวผ่านทางหนองคาย เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังได้ นี่จึงเป็นโอกาสของการตอกย้ำว่าไทยเราเป็นฮับด้านโลจิสติกส์”

                อย่างไรก็ดี ผลพวงจากการลงทุนโครงข่ายคมนาคมของรัฐบาล ที่กำลังเร่งมือก่อสร้างระบบรางและถนน ใช้เชื่อมต่อมาสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จากชายแดนต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจะกลายเป็นส่วนหลักของการสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ เป็นส่วนสำคัญผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) มากกว่าภาคการท่องเที่ยวที่มีปัจจัยภายนอกกระทบได้

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเติบโตในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยฯ จึงเปิดตัว “หลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (บลส.๑)” สัมมนาหลักสูตรระดับสูง ทางด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเร่งพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง