กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ถกปมอนุญาตควบรวม CP-Tesco บ่ายวันนี้

กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ถกปมอนุญาตควบรวม CP-Tesco บ่ายวันนี้
25 พฤศจิกายน 2563
769

เลขาธิการบอร์ดแข่งขันการค้า เตรียมเข้าชี้แจงอนุญาตซีพีควบเทสโกโลตัส ต่อกมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ 13.00 น.วันนี้ ด้านปธ.กมธ.โพสต์เฟสบุ๊ค 7 ข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบ

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  (กขค.)เปิดเผยว่า  ในวันนี้ (25 พ.ย.) ตนจะเข้าชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการรการแข่งขันทางการค้าเสียงข้างมากมีมติอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้น จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร ตามที่คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือเชิญ

ซึ่งข้อมูลที่ตนชี้แจงจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560 กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา รวมทั้งมติบอร์ดที่การแข่งขันทางการค้า ส่วนรายละเอียดคำวินิจฉัยของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ เนื่องจากขณะนี้กรรมการฯอยู่ในระหว่างการเขียนคำวินิจฉัย

160621666850

ด้านนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวชื่อ” Sirikanya Tansakun - ศิริกัญญา ตันสกุล” เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านนมา ระบุว่า  บอร์ดแข่งขันทางการค้า (กขค.) จะส่งตัวแทนมาชี้แจงในกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่รายงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาที่ได้ขอไปยังไม่ได้รับ โดยกขค.แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ  

นอกจากนี้ยังระบุถึงสิ่งที่ต้องการคำตอบจากกขค.ด้วยว่า  

1. ตลาดที่ กขค.พิจารณา คือ ตลาดอะไรกันแน่ สิ่งที่ กขค. เรียกว่า “ตลาดร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทร้านค้าปลีกขนาดเล็ก” ประกอบด้วยผู้เล่นรายใดบ้าง ได้พิจารณาอำนาจเหนือตลาดทั้งตลาดฝั่งผู้บริโภค และฝั่งผู้ผลิตหรือ supplier ด้วยหรือไม่

2.ทำไมคำวินิจฉัยระบุว่า "มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ" แต่กลับบอกว่า “ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคส่วนรวม” บอร์ดได้คำนึงถึงการผูกขาดในเชิงพื้นที่หรือไม่ มีหลายพื้นที่ที่ทั้งจังหวัดมีแค่ห้างแม็คโคร ไม่ก็เทสโก้โลตัส เมื่อควบรวมแล้ว ผู้บริโภคก็ไม่เหลือทางเลือกอื่น

3.เหตุผลในการออกเงื่อนไขทั้ง 7 ข้อ ว่ามีวัตุประสงค์อะไร จะเป็นการเยียวยาได้อย่างไร จะสามารถป้องกันการใช้อำนาจเหนือตลาดได้อย่างไร มีกระบวนการบังคับใช้อย่างไรบ้าง มีบทลงโทษหากผิดเงื่อนไขหรือไม่ ตามพรบ.แข่งขันทางการค้า หากไม่ทำตามเงื่อนไขนั้นให้เพิกถอนการอนุญาตได้เลย แต่บอร์ดจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไร

4.เหตุใดจึงเลือกมาตรการเยียวยาที่เป็นเงื่อนไขควบคุมพฤติกรรม แต่ไม่ใช้เงื่อนไขโครงสร้างตลาด เช่น ลดขนาดการควบรวม ห้ามขยายสาขา ลดจำนวนสาขา 5.ด้วยข้อมูลสนับสนุนชุดเดียวกัน เพราะเหตุใดบอร์ดจึงเสียงแตก และมีคำวินิจฉัยที่แตกต่างออกเป็น 2 ขั้วได้ขนาดนี้ กรรมการเสียงข้างมากอนุญาตแบบมีเงื่อนไขที่เห็นว่าจะควบคุมอำนาจตลาดตรงไหน ส่วนกรรมการเสียงข้างน้อยนั้นไม่อนุญาตเลย

6.แนวทางอื่นๆ ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจเหนือตลาดหลังจากมีการควบรวมนอกเหนือไปจากใช้ ม.50

7.แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกในอนาคต รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงพรบ. และกม.ลูก โดยเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์การมีอำนาจเหนือตลาด กลไกสนับสนุนการฟ้องคดีโดยประชาชนแบบ class action

  

ทั้งนี้เวลา 13.00 น ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการฯเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณา การควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์จ จำกัด และบริษัท เทสโก้สโตร์ส(ประเทศไทย) จำกัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง