‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า วัดช่องแค นครสวรรค์

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า วัดช่องแค นครสวรรค์
24 พฤศจิกายน 2563
1,018

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 9 ราย

160622397649


วันนี้
(22 พ.ย.63) เวลา 16.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) และทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ   ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม)

160622201199

160623915468

เวลา 18.30 น. ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป (ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย) ประธานอุโบสถ ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ ทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

160623928064

160623915360

160623001052

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ตั้งองค์ผ้าป่า ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าป่า  จบแล้ว ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่ตั้งอยู่หน้าองค์ผ้าป่า  ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์  ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค พิจารณาผ้าป่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์ ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) ถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรหมเนื้อสัมฤทธิ์ แหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำ และเหรียญหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

160623938128

160623001076

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลและสาธารณสุในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลตากฟ้า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลตาคลี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลไพศาลี โรงพยาบาลท่าตะโก สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ออกหน่วยตรวจให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางตาโดยบริการวัดค่าสายตา ทดสอบการมองเห็น และถ่ายภาพจอประสาทตา รวมถึงให้บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ ตรวจเฉพาะทางโรคหัวใจ ตรวจด้านทันตกรรม และกายภาพบำบัดแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และราษฎรในพื้นที่ 

ในวันนี้ มีราษฎรมารับการตรวจรักษา จำนวน 707 คน โรคที่พบมากได้แก่ โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบประสาท โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคความดันโลหิตสูง ตรวจรักษาฟัน 40 ราย ส่งตัวรักษาต่อ 10 ราย อาทิ โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจ ตรวจภาพจอประสาทตา 22 ราย ในโอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 9 คน อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง โรคบกพร่องทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหว โรคลิ้นหัวใจรั่ว พิการซ้ำซ้อน เป็นต้น  

160624198652

160624198627


ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วยด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทาน และเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร โดยมีเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ข้าวผัด ผัดพริกหมู ผัดพริกเผาหมูสับ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

160623001065

จากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมีทั้งราษฎรจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และมาจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กับทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถาร กับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  

อนึ่ง วัดช่องแคเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2458 โดยหลวงพ่อพรหม ถาวโร พระเกจิชาวพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และท่านฟื้นฟูวัดให้ดียิ่งกว่าเดิม จากวัดที่มีความรกร้างและไม่ได้มีถาวรวัตถุหรือเสนาสนะใดๆ ภายในบริเวณวัด จนกลายมาเป็นวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก นำมาซึ่งศรัทธาทั้งจากญาติโยมโดยรอบ และศิษยานุศิยษ์จากทั่วประเทศที่เคารพศรัทธาในพระสงฆ์รูปนี้

160622251722


160622251936


160622251916

160622251765

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง