"สมชาย" แนะเร่งแก้ปัญหา อนาจารเด็กในโรงเรียน

24 พฤศจิกายน 2563
142

วุฒิสภารายงานแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เสนอ3แนวทางแก้ไข "สมชาย" แนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สืบหาข้อเท็จจริงม็อบแต่งคอสเพลย์ ถูกทำอนาจาร-สร้างกลไกคุ้มครองเด็ก

     ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. ฐานประธานกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายงานฉบับดังกล่าว มีข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาใน 3 แนวทาง คือ   1.แนวทางการค้นหาข้อเท็จจริง ควรมีการศึกษาเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงว่าเหตุใดจึงถูกกระทำ หรือถูกกระทำด้วยวิธีการใด 2.แนวทางการช่วยเหลือเยียวยา เมื่อพบเห็นเหตุการณ์กระทำความรุนแรงต่อเด็ก จะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และทำงานในเชิงรุก โดยใช้กระบวนการจากทีมสหวิชาชีพดำเนินการช่วยเหลือ รวมทั้งควรมีการจัดการเก็บข้อมูลกลางเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีสถานที่รองรับและให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำที่มากเพียงพอ และ  3.แนวทางป้องกัน อาทิ การเตรียมความพร้อมของครอบครัวรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้ส่วนราชการหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจมีเนอร์สเซอรี่เพื่อให้แม่มีโอกาสใกล้ชิดบุตร ผลักดันให้ท้องถิ่นมีแผนและกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการพิจารณารายงาน นายสมชาย แสวงการ ส.ว. เสนอความเห็นต่อประเด็นการจัดการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชน ที่พบผู้ชุมนุมแต่งคอสเพลย์เพื่อสะท้อนปัญหาของเยาวชน เช่น ถูกกระทำอนาจารหรือคุกคามนักเรียนในโรงเรียน ว่า เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งแก้ไข โดยต้องสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังในสถานศึกษาที่ถูกอ้างถึง เพื่อให้เกิดกระบวนการดูแลหรือยืนยันข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าในสถานศึกษาขาดกลไกเพื่อดูแลเด็กจึงเกิดปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโรงเรียนเกิดขึ้น.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง