นิสิตนักศึกษา ไม่ทิ้งเด็ก-ชาวบ้านเดือดร้อน ลงพื้นที่ลุยกิจกรรมห่มหนาว

นิสิตนักศึกษา ไม่ทิ้งเด็ก-ชาวบ้านเดือดร้อน ลงพื้นที่ลุยกิจกรรมห่มหนาว
23 พฤศจิกายน 2563
177

"นิสิตนักศึกษา" จิตอาสา ไม่ทิ้งเด็ก-ชาวบ้านเดือดร้อน ลงพื้นที่ลุยกิจกรรมห่มหนาว มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค และจัดกิจกรรมนันทนาการ

โครงการจิตอาสาร่วมใจต้านภัยหนาว ห่มหนาวแดนอีสาน มมส ปีที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ภายใต้การขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมในช่วงฤดูหนาว ในเขตพื้นที่ของภาคอีสาน ตามแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาร่วมใจต้านภัยหนาว ห่มหนาวแดนอีสาน มมส ปีที่ 5 ได้ลงพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 มีจิตอาสา 904 บุคลากร และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน โดยในวันแรกเดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจาน บ้านหนองจาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อมอบทุนการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารเช้าแก่ชุมชนและนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียนและชุมชนหนองจาน กิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และได้จัดเตรียมแปลงผัก เพื่อทำเป็นแปลงเกษตรประจำโรงเรียน โดยได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อเตรียมตัวปลูกเป็นโครงการอาหารกลางวัน

160611831069

วันที่สองจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายจตุปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนโป่งกวาง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งกวาง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และเดินทางต่อไปยัง ศูนย์เยาวชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ไทดำ ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน ซ่อมแซมกังหัน จัดทำซุ้มทางเข้า ซุ้มสวนหม่อน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทดำ กิจกรรมย้อมสีเครื่องประกอบพิธีกรรมกินปาง และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและนักเรียน

160611832488

และในวันสุดท้าย ได้มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เยาวชนไทดำนาป่าหนาด มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับชุมชนและนักเรียนสร้างความสนุกสนานให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนด้านอาหารจัดเลี้ยงชาวค่าย ชุมชน และนักเรียน จากกลุ่มเสบียงบุญ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ผ้าห่มคลายหนาว อุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภค-บริโภค จากผู้ใหญ่ใจดี อาทิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พี่น้องจิตอาสาที่ทราบข่าว และมีความประสงค์ร่วมบริจาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

160611833958

160611836099

160611837328

160611839088

160611840593

160611842221

160611844048

160611845866

160611847663

160611849255

160611850720

160611853061

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง