'จุรินทร์' มั่นใจที่มา ' 50 สสร.' ไม่มีล็อคสเปค

'จุรินทร์' มั่นใจที่มา ' 50 สสร.' ไม่มีล็อคสเปค
23 พฤศจิกายน 2563
154

“จุรินทร์” สนับสนุน "คกก.สมานฉันท์" ยึดระบบ"ฉันทามติ" หาทางออก มั่นใจที่มา 50 สสร.ไร้ล็อคสเปค

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จะเกิดขึ้นว่า ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนจะมีการตั้งขึ้นมา 2 คณะ โดยคณะแรกเป็นคณะที่ประกอบด้วย 7 ฝ่ายตามที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอ และพรรคร่วมรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบไปตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อดำเนินการในเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้า แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำสั่งของประธานรัฐสภาที่จะออกมา ส่วนคณะที่สองเป็นคณะกรรมการที่จะพิจารณาปัญหาระยะกลาง และระยะยาว

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับคณะกรรมการชุดแรกนั้น ประชาธิปัตย์จะเสนอแนวทางในลักษณะที่เป็นฉันทามติ คือใช้มติที่เป็นเอกฉันท์ ประกอบกับให้แต่ละฝ่ายรับไปดำเนินการเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเข้าร่วมได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าถ้าเป็นเสียงข้างน้อยแล้วจะถูกเสียงข้างมากบังคับให้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น แต่หากใช้มติเอกฉันท์แสดงว่าจะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งหมด ดังนั้นเสียงข้างมาก ข้างน้อย ไม่ต้องกังวลเพราะอยากให้เข้าร่วมโดยใช้หลักฉันทามติ หรือมติเอกฉันท์

"อะไรที่เป็นเอกฉันท์สามารถทำได้ก็ให้ดำเนินการไปตามมตินั้น ถ้าเป็นหน้าที่รัฐบาล รัฐบาลก็ไปทำ ถ้าเป็นรัฐสภา รัฐสภาไปทำ ถ้าเป็นหน้าที่องค์กรไหน หน่วยงานไหน หน่วยงานนั้นก็ไปทำ แต่ประเด็นไหนที่ยังไม่สามารถที่จะหาฉันทามติได้ ก็อาจจะยกยอดไปให้คณะกรรมการชุดที่สอง ที่ต้องพิจารณาดำเนินการระยะกลาง ระยะยาวได้รับไปดำเนินการพิจารณาต่อไปได้"นายจุรินทร์ กล่าว

ส่วนเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้ระบุไว้ชัดในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุน โดยได้กำหนดว่าให้ สสร. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน และอีก 50 คนจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มที่มาจากการสรรหาจาก ..10 คน วุฒิสภา 10 คน สรรหาจากที่ประชุมอธิการบดี 20 คน และสรรหาจากตัวแทนของนักศึกษา เยาวชน อีก 10 คน แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับกรรมาธิการวิสามัญที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น จะเป็นผู้พิจารณาว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไร

ถ้าถามว่าประชาธิปัตย์เห็นด้วยแบบไหน นับหนึ่งก็เห็นด้วยกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล เพราะได้ลงนามไป แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นไม่ได้ ขอให้ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการที่เราตั้งขึ้นเป็นผู้ไปพิจารณาขั้นสุดท้ายต่อไปนายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มีความกังวลว่า สสร. 50 คน จะมีการล็อคสเปคนั้น ตนไม่คิดว่าจะทำได้ง่าย อย่างเช่นในที่ประชุมอธิการบดี คงมีใครไปล็อคสเปคได้ เพราะทุกคนก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองได้อยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: