'คุ้มค่า-ปลอดภัย' ท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล

'คุ้มค่า-ปลอดภัย' ท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล
26 พฤศจิกายน 2563
546

Booking.com แพลตฟอร์มให้บริการด้านการเดินทางในโลกดิจิทัล ได้นำผลการสำรวจข้อมูลผู้เดินทางมากกว่า 20,000 คนใน 28 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศไทย

มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมการค้นหาและการบอกต่อของนักเดินทางบนแพลตฟอร์ม กระทั่งได้ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของการเดินทางทั้งในปีหน้าและปีต่อๆ ไป ดังนี้

ผู้คนโหยหาการเดินทางและรู้สึกเห็นคุณค่าของการเดินทางมากขึ้น ขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ทำให้ต้องมองหาความคุ้มค่าในทุกการจับจ่ายใช้สอย โดยให้ความสำคัญกับการมองหาโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษต่างๆ เลือกแพลตฟอร์มจองที่พักและตั๋วเดินทางที่สามารถยกเลิกได้ฟรี ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้จะคงอยู่ไปอีกหลายปี

กลุ่มตัวอย่างมองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพระหว่างเดินทาง เช่น ต้องการให้มีตัวเลือกเทคโนโลยีที่สามารถใช้จองร้านอาหารแบบกระชั้นชิดได้เครื่องมือแบบบริการตนเองมากขึ้นแทนที่จะผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการเพื่อลดการสัมผัส และในอนาคตอยากให้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น ภาคการท่องเที่ยวไทยต้องเตรียมปรับตัวรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งใหญ่หลังโควิด-19 ดังกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง