ครึ่งปี 63 'บ้าน-คอนโด' เหลือขาย 8.7 แสนล้าน

ครึ่งปี 63 'บ้าน-คอนโด' เหลือขาย 8.7 แสนล้าน
23 พฤศจิกายน 2563
1,103

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563

ซึ่งเป็นการสำรวจโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยพบว่า หน่วยเหลือขายยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตา โดย ณ ครึ่งแรก ปี 2563 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีอุปทานเหลือขาย 173,093 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 878,933 ล้านบาท จำแนกเป็นบ้านจัดสรร 99,993 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 533,725 ล้านบาท และอาคารชุด 73,100 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 345,208 ล้านบาท

เมื่อจำแนกตามราคาพบว่า หน่วยเหลือขายบ้านจัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท มีจำนวน 34,262 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 34.3% ของหน่วยบ้านจัดสรรที่เหลือขายทั้งหมด ขณะที่อาคารชุดเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 2 – 3 ล้านบาท มีจำนวน 22,290 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 30.5% ของหน่วยอาคารชุดที่เหลือขายทั้งหมด

ทั้งนี้ บ้านจัดสรร ที่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายมากที่สุดอยู่ในช่วงมากกว่า 10 ล้านบาท มีมูลค่ารวม 163,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 30.6% ของมูลค่าบ้านจัดสรรที่เหลือขายทั้งหมด เช่นเดียวกับอาคารชุดส่วนใหญ่มีมูลค่าเหลือขายอยู่ในช่วงระดับราคา มากกว่า 10 ล้านบาท มีมูลค่ารวม 118,112 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 34.2% ของมูลค่าอาคารชุดที่เหลือขายทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: