กทม. เตรียมออกมาตรการ 'ห้ามรถบรรทุกเข้ากรุง' ลดฝุ่น 'PM 2.5'

กทม. เตรียมออกมาตรการ 'ห้ามรถบรรทุกเข้ากรุง' ลดฝุ่น 'PM 2.5'
22 พฤศจิกายน 2563
371

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงประเด็น ห้าม “รถบรรทุก” เข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง “PM 2.5”  เริ่ม 1 ธ.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงในเรื่องประเด็นการคัดค้านคำสั่ง ห้ามรถบรรทุกวิ่งเข้าพื้นที่ กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  PM 2.5 ว่า

กทม. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา “PM 2.5” ซึ่งเป็นภารกิจของแต่ละส่วนงานที่ต้องรวบรวมข้อมูลและหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วนำมาเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

โดยที่ประชุมได้ให้แต่ละส่วนงานดำเนินการตามข้อเสนอที่ส่งมาร่วมประชุม หนึ่งในนั้นคือมอบหมายให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาดูข้อบังคับของเจ้าพนักงานการจราจร กำหนดเวลาเดินรถของรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ในการเดินรถภายในพื้นที่ของถนนวงรอบพื้่นที่ชั้นในกรุงเทพฯ โดยเพิ่มรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปเข้าในข้อบังคับด้วย และออกข้อบังคับเพิ่มเติม โดยพิจารณาขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เข้าพื่้นที่กรุงเทพฯ จากวงแหวนรัชดาภิเษกจนถึงวงแหวนกาญจนาภิเษก

160601824560

อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่อง การห้ามรถบรรทุก เข้าพื้นที่กรุงเทพฯ สืบเนื่องมาจากการพิจารณาของ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งร่วมกับสถาบัน AIT หลังจากพิจารณาแล้ว พบว่า แหล่งกำเนิดมลพิษของกรุงเทพฯ หลักใหญ่อยู่ที่ภาคการขนส่งทางบก คิดเป็น 72.5% ดังนั้นจึงได้มีการร่างมาตรการ ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ได้มีการส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และร่างมาตรการดังกล่าว ไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังไม่มีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง