‘ในหลวง-พระราชินี’ มีพระราชปฏิสันถารพระราชทานลายพระราชหัตถ์แก่ราษฎร เฝ้าฯ รับเสด็จ จ.อยุธยา

‘ในหลวง-พระราชินี’ มีพระราชปฏิสันถารพระราชทานลายพระราชหัตถ์แก่ราษฎร เฝ้าฯ รับเสด็จ จ.อยุธยา
21 พฤศจิกายน 2563
904

“ในหลวง พระราชินี” ทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา การนี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์ และพระราชทานลายพระราชหัตถ์ ทรงลงพระปรมาภิไธยบนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎร

วันนี้ (21 พ.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงพระดำเนิน จากประตูศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่มารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก โดยทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร.และธงพระนามาภิไธย สท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกร เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญถวายพระพรอย่างกึกก้อง

160596692681

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรตลอดเส้นทางทรงพระดำเนิน นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์ และพระราชทานลายพระราชหัตถ์รวมถึงทรงลงพระปรมาภิไธยบนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎร เพื่อเชิญกลับไปเป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย กับทรงรับการถวายเงินและสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจประดิษฐ์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะนำไปพระราชทานช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่าง อย่างต่อเนื่อง

160600589476


160600589446

160600589489

160596685835

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพและให้บริการด้านทันตกรรม รวมถึงการดูแลราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทุกคนเป็นอย่างดี ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย และน้ำดื่มพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

160596685851

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง