สธ. ชวนคนไทยสร้างเกราะป้องกันโควิด 19

สธ. ชวนคนไทยสร้างเกราะป้องกันโควิด 19
21 พฤศจิกายน 2563
229

ปลัดสธ. เผยผลสำรวจรอบล่าสุดประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพลดลง ทั้งการสวมหน้ากาก และความวิตกกังวลกับสถานการณ์โควิด 19 ย้ำการ์ดอย่าตก ยึดหลัก DMHT เป็นวัคซีนป้อง

วันนี้ (21 พ.ย. 2563)นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมทั้งประเทศโซนเอเชีย เช่น บังคลาเทศ มาเลเซีย ปากีสถาน ที่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

สำหรับประเทศไทย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งทุกคนต้องเข้ากักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ และสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด และยังคงเข้มมาตรการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมาย ค้นพบผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว จำกัดวงการแพร่กระจายเชื้อ ควบคุมโรคได้ เพื่อคงสถานการณ์ให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อยังเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด เนื่องจากพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หากละเลยการป้องกันตัวก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว

โดยผลสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโรคโควิด 19 (ดีดีซีโพล) ออนไลน์ ของกรมควบคุมโรคครั้งล่าสุด วันที่ 7 – 20 พ.ย. 2563 ผู้ตอบแบบสอบถาม 3,140 คน พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพลดลง ทั้งการสวมหน้ากากเมื่อไม่มีอาการป่วยลดลงมาอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อยละ 68.4 จากที่เคยสูงสุดร้อยละ 96.2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม สวมหน้ากากเมื่อมีอาการป่วยเพียงร้อยละ 88.6 จากที่เคยสูงถึงร้อยละ 94.9 ในช่วงที่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และร้อยละ 55.3 ยังคงจะสวมหน้ากากต่อเนื่อง พร้อมทั้งเว้นระยะห่างเมื่อไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนมีความวิตกกังวลลดลงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยกังวลระดับมากลดลงจากร้อยละ 27.9 เหลือร้อยละ 24.5, กังวลปานกลางจากร้อยละ 35.8 เหลือเพียงร้อยละ 24.5 ซึ่งหากความกังวลที่ลดลงเกิดมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่มีมากขึ้นก็นับเป็นสิ่งที่ดี พร้อมทั้งการ์ดอย่าตก แนะให้ยึดหลัก DMHT โดย D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ

H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Rapid Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเกราะป้องกันโควิด 19 แก่ตนเองและคนรอบข้าง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ ด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่/ร้านค้าต่าง ๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง