ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน

ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน
21 พฤศจิกายน 2563
162

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหาประชาชนโดยเร็วที่สุด

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดสะเดา อำเภอวังทอง เพื่อพบปะเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งพูดคุยกับกลุ่มผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กในครอบครัวฐานะยากจน โดยตนได้ร่วมกับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ทีม พม. One Home จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้แก่ เงินสงเคราะห์สำหรับช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ เตียงลม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ทุนการศึกษา ครอบครัวอุปถัมภ์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนกลุ่มดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ด้วยวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ได้ปล่อยคาราวาน "รถรัฐบาลสัญจร" เพื่อให้บริการต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนในพื้นที่ทั่วจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เช่น คนตกงาน คนว่างงาน ไม่มีงานทำ ปัญหาความยากจน หนี้สิน แม่เลี้ยงเดี่ยว ความรุนแรงในครอบครัว และสิทธิสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า รถรัฐบาลสัญจร นับเป็นคันแรกที่นำร่องลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยให้รัฐมนตรีและข้าราชการทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรง และหากปัญหาใดแก้ไขไม่ได้ ขอให้ส่งเรื่องมายังคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวง พม. จึงได้มาลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาต่างๆ ของประชาชน

โดยรถรัฐบาลสัญจรเคลื่อนที่ออกไปตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก แล้วนำมาแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น นอกจากนี้ หากประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สามารถโทรแจ้ง สายด่วน พม. 1300 ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกปัญหา 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง