‘กรมสมเด็จพระเทพ’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน ‘พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต’

‘กรมสมเด็จพระเทพ’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน ‘พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต’
20 พฤศจิกายน 2563
271

“กรมสมเด็จพระเทพ” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

160586810413

วันนี้ (20 .. 63) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในวาระ 100 ปีนับแต่วันประสูติ

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์  

160586856323

160586820837

160586890045

160586935077

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง