‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานกระบี่ ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รร.นายร้อยตำรวจ

‘ในหลวง-พระราชินี’  พระราชทานกระบี่ ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รร.นายร้อยตำรวจ
17 พฤศจิกายน 2563
479

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จ ฯ ไปพระราชทาน “กระบี่” และ “ปริญญาบัตร” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน“นายร้อยตำรวจ” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (17 ..63) เวลา 18.02 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 หอประชุมชุณหะวัณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า 

“ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นับว่าเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ประชาชน และธำรงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาความสงบสุขให้แก่บ้านเมือง การจะทำงานในหน้าที่ของตำรวจให้ได้ผลสมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อถือ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น หมายความว่า ตำรวจจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเอง ในงานที่ปฏิบัติ ในกฎหมาย ในชาติบ้านเมือง และในคุณธรรมความถูกต้อง ทั้งต้องได้รับศรัทธาความเชื่อถือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และสำคัญที่สุด คือประชาชนด้วย ทุกคนจึงต้องปลูกฝังสร้างเสริมศรัทธาความเชื่อถือที่ถูกต้องให้แก่ตนเอง และประพฤติตนปฏิบัติงานให้ผู้อื่นศรัทธาเชื่อถือได้อย่างแท้จริง ถ้าทำได้ และรักษาไว้ให้ยั่งยืนได้ ภารกิจทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลเป็นความผาสุกมั่นคง ของประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน”

160561813554

160561828821

160561828923

160561828822

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง