แต่งตั้ง 'กุลยา ตันติเตมิท' นั่งผอ.สศค.คนใหม่

แต่งตั้ง 'กุลยา ตันติเตมิท' นั่งผอ.สศค.คนใหม่
17 พฤศจิกายน 2563
1,982

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "กุลยา ตันติเตมิท" นั่งผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคนใหม่

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอรับโอน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่ว่างอยู่

พร้อมกันนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง