‘ในหลวง’ พระราชทานกระบี่ พระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รร.นายร้อย รร.นายเรือ

‘ในหลวง’ พระราชทานกระบี่ พระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รร.นายร้อย รร.นายเรือ
15 พฤศจิกายน 2563
305

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ

160545800970

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (15 ..63) เวลา 17.45 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จลง ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

160545849279

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายทหารของกองทัพไทย  ท่านทั้งหลายเมื่อผ่านการศึกษาอบรมแล้วตามหลักสูตรทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ก็คงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพให้บังเกิดผลและประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีข้อที่ควรคำนึงหลายอย่าง

อย่างหนึ่งคือ หลักวิชา ซึ่งแต่ละคนจะต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งหมั่นศึกษาเพิ่มเติมให้ยิ่งสูงขึ้นและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ

อีกอย่างหนึ่งคือวินัย ซึ่งแต่ละคนจะต้องดำรงไว้อย่างเคร่งครัด แน่วแน่  ในฐานะที่เป็นทหาร อีกอย่างหนึ่งคือ ศีลธรรม ซึ่งแต่ละคนจะต้องยึดมั่นเป็นเครื่องกำกับประคับประคอง กาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ดี ที่ถูกต้อง ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในกรอบขอบเขตของหลักวิชา วินัย และศีลธรรม ให้ครบถ้วน ก็เชื่อว่าจะมีความสำเร็จในภารกิจสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ สมดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย"

160545801080

160545801134

160545801070

160545829757

160545800984

160545801163

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง