สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

สรุปภาวะ
13 พฤศจิกายน 2563 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
262

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้น ข้าว ข้าวโพดและถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

            แม้ว่าสัปดาห์นี้จะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดต่อเนื่อง แต่เนื่องจากยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะ จึงทำให้มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ ปรับขึ้นเล็กน้อยจากหาบละ 543 บาท เป็นหาบละ 546 บาท

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 417.50 เซนต์/บุชเชล รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ของกระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ รายงานผลผลิตข้าวโพดฤดูกาล 2563/64 ลดลงจาก 14,722 ล้านบุชเชล เป็น 14,507 ล้านบุชเชล และรายงานคาดการณ์ความต้องการใช้ข้าวโพดสหรัฐฯ ในฤดูกาลนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนผลผลิตทั่วโลกลดลง เพราะสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้สต๊อกข้าวโพดลดลง 465 ล้านบุชเชล มาอยู่ที่ 1,702 ล้านบุชเชล ด้านประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา คาดการณ์ผลผลิตไว้คงเดิมที่ 110 และ 50 ล้านตันตามลำดับ ขณะที่ในพื้นที่เพาะปลูกหลักสภาพอากาศมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ช่วยคลายความกังวลในเรื่องความแห้งแล้งลง

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

            กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ปรับราคาขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 17.20 บาท โดยราคาในตลาดโลกทั้งเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ปริมาณสต็อกที่เหลืออยู่ในตอนนี้ปรับลดลง ขณะที่สภาพอากาศในแถบอเมริกาใต้ยังไม่ดีขึ้น ด้านปริมาณความต้องการซื้อจากจีนยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตลาดมีความกังวลด้านอุปทานที่จะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,152.5 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 392.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ของกระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ รายงานผลผลิตถั่วเหลืองในปีนี้ลดลงจาก 4,268 ล้านบุชเชล เป็น 4,170 ล้านบุชเชล ส่วนสต๊อกถั่วเหลืองในเดือนที่ผ่านมา ได้ปรับลดลงจาก 290 ล้านบุชเชล มาอยู่ที่ 190 ล้านบุชเชล ขณะที่ตลาดมีความกังวลเรื่องการเพาะปลูกที่ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยในประเทศบราซิล รวมถึงความแห้งแล้งและปริมาณน้ำฝนที่จำกัดในประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

            ประเทศเปรูประกาศโควต้าการจับปลาที่ 2.78 ล้านตัน โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณโควต้าที่ออกมาถือว่ามากกว่าที่คาดการณ์ไว้สูงมาก ทำให้ตลาดค่อนข้างคลายความกังวลในด้านอุปทาน ขณะที่ผู้ซื้อหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณ​สต๊อก​หน้าท่าเรือเริ่มทรงตัว ทำให้ราคาซื้อขายในตลาดจีนทรงตัว เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลขนส่งปลาป่นจากประเทศเปรูแล้ว

            ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 47.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

            ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 488  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 501 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 438 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ

            ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,370 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,220 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

            สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 72-77 บาท โดยขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภคเนื้อสุกร

            ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 72)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32 บาท การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น โดยปริมาณผลผลิตไก่ใหญ่มีชีวิตลดลงเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณชิ้นส่วนไก่ทรงตัว ส่งผลให้ภาพรวมของราคาไก่เป็นมีชีวิตทรงตัว        

            ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ปริมาณการซื้อขายไข่ไก่คล่องตัว อีกทั้งผู้ผลิตไข่ไก่ยังคงดำเนินกิจกรรม PS Support ระบายไข่ไก่ส่วนเกินจากการบริโภคภายในประเทศส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง ส่วนผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีแม่ไก่ยืนกรงหนึ่งแสนตัวขึ้นไป ยังคงร่วมกันปลดระวางแม่ไก่แก่ ส่งผลให้ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.90 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

----------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง