วธ.ฝึกอบรมไอทีบริหารจัดการพิธีศพพระราชทาน

วธ.ฝึกอบรมไอทีบริหารจัดการพิธีศพพระราชทาน
14 พฤศจิกายน 2563
181

วธ.ฝึกอบรมไอทีบริหารจัดการ-อำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้อง พร้อมรายงานผลเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เมื่อเร็วๆนี้  โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  นายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.มีพันธกิจหลักในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุง และสร้างนวัตกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด  และพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่พระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไปให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม

"การฝึกอบรม มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ไปใช้ในการบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  และรองรับภารกิจงานประสานขอพระราชทานเพลิง    ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน  มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทักษะ และฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ  สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในการทำงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงานพิธีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง