ธุรกิจ

ส่องแนวโน้ม 'ขึ้นเงินเดือน' และจ่าย 'โบนัส' ของบริษัทในไทย ปี 63-64

เปิดผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนรวมในประเทศไทยประจำปี 2563 จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทยในช่วงที่ต้องเผชิญวิกฤติ พนักงานมีหวัง "ขึ้นเงินเดือน" และ "โบนัสก้อนโต" มากแค่ไหน?

สถานการณ์โควิด-19 เป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไปอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อัตราการว่างงานช่วงโควิด-19 เพิ่มขึ้น และมีธุรกิจน้อยใหญ่ถึงขั้นตัดสินใจยุติเส้นทางธุรกิจ สำหรับคนที่ยังอยู่ในตลาดแรงงานได้รับผลกระทบในลักษณะของการลดเงินเดือนบ้าง ให้พักงานบ้าง หรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่ยังดำเนินธุรกิจไปได้ตามปกติก็ยังต้องลุ้นว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดมื่อไหร่

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติก็ยังมีธุรกิจที่สามารถประคับประคองไปได้ และมีโอกาสเติบโต ซึ่งมักจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของ "โบนัส" หรือการ "ขึ้นเงินเดือน" 

แล้วในเศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจกลุ่มไหนที่ยังจัดงบประมาณสำหรับขึ้นเงินเดือน และโบนัสสำหรับพนักงานไว้บ้าง?

ผลการสำรวจอัตราค่าตอบแทนรวมในประเทศไทยประจำปี 2563 (Annual Thailand Total Remuneration Survey (TRS) 2020) โดยเมอร์เซอร์ (Mercer) บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เปิดผลการสำรวจอัตราค่าตอบแทนรวมในประเทศไทยประจำปี 2563

  •  แนวโน้มการ "ขึ้นเงินเดือน" ปี 2563 

ผลสำรวจสะท้อนถึงการจัดสรรงบประมาณ “การขึ้นเงินเดือน” ในครึ่งปีแรกปี 2563 ของอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทยลดลงจากเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 4.8% ในการสำรวจครั้งแรก มาอยู่ที่อัตรา 3.7% ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่อัตราการเพิ่มเงินเดือนต่ำกว่า 5% ซึ่งเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ และโรคโควิด-19 ระบาด ที่ส่งผลต่อการขึ้นเงินเดือนและโบนัสแตกต่างกันออกไปในแต่ละอุตสาหกรรม

160519361457

  •  แนวโน้มการจ่ายโบนัสปี 2563 

ส่วนผลการสำรวจแนวโน้มการให้ “โบนัส” สำหรับพนักงานในปี 2563 เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรมให้โบนัสอยู่ที่ 2.3 เท่าของเงินเดือน โดยไล่เรียงอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการให้โบนัสสูงสุด ดังนี้

- กลุ่มยานยนต์ คาดการณ์การจ่ายโบบัส 2.9 เท่าของเงินเดือน

- กลุ่มเทคโนโลยี คาดการณ์การจ่ายโบบัส 2.7 เท่าของเงินเดือน

- กลุ่มอุปโภคบริโภค คาดการณ์การจ่ายโบบัส 2.2 เท่าของเงินเดือน

- กลุ่มเคมีภัณฑ์ คาดการณ์การจ่ายโบบัส 1.8 เท่าของเงินเดือน

- กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คาดการณ์การจ่ายโบบัส 2.1 เท่าของเงินเดือน

  •  แนวโน้มการขึ้นเงินเดือนปี 2564 

ขณะที่การตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือนในปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะยังอยู่ในช่วงโควิด-19 เนื่องจากหลายปัจจัยเริ่มฟื้นตัว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการตั้งงบประมาณการขึ้นเงินเดือนปี 2564 สูงสุด ได้แก่

- กลุ่มยานยนต์ ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5% 

- กลุ่มเคมีภัณฑ์ ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5%  

- กลุ่มอุปโภคบริโภค ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 5%  

- กลุ่มเทคโนโลยี ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือน 4.7% 

- กลุ่มประกัน ตั้งงบประมาณขึ้นเงินเดือน 4.5% 

ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวมีบริษัทเข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด 577 บริษัท ทั้งองค์กรขนาด S M L และ XL จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยทำการสำรวจ ณ เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63 ก่อนที่จะมีการติดตามความคืบหน้าในเดือน ก.ค.-ส.ค. 63 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงสิ้นปี 2563 ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละบริษัทด้วย

160519328995