เปิดปฏิทินรับนักเรียนสังกัดสพฐ. ปี2564

เปิดปฏิทินรับนักเรียนสังกัดสพฐ. ปี2564
12 พฤศจิกายน 2563
8,172

เลขาธิการ กพฐ.ลงนามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติรับนักเรียน ปี2564 ระบุ ม.1 และม.4 รับสมัคร‪วันที่ 24-28 เม.ย.64 ‬‬

วันนี้ (12 ..) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการดังนี้

1.การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล

3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ

4.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างความรับรู้ให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สื่อสารข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ ก่อนประถมศึกษารับสมัครวันที่ 20-24 มี..64 จับฉลากวันที่ 28 มี..64 ประกาศผลวันที่ 28 มี..64 และมอบตัววันที่ 4 เม..64

ประถมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ) รับสมัครวันที่ 16-20 เม..64

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม..64 สอบคัดเลือกวันที่ 1 ..64 ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค. 64 และมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64

ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม..64 สอบคัดเลือกวันที่ 2 ..64 ประกาศผลวันที่ 6 ..64 และมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค .4 รับสมัครวันที่ 20-24 ก.พ.64 สอบคัดเลือก 6 มี.ค.64 ประกาศผล 15 มี.ค.64 มอบตัววันที่ 18 มี.ค.64

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง