“วัดร่องเสือเต้น” โบสถ์สีครามกับศรัทธาสีน้ำเงิน

“วัดร่องเสือเต้น” โบสถ์สีครามกับศรัทธาสีน้ำเงิน
11 พฤศจิกายน 2563 | โดย ปริญญ์
2,329

อากาศหนาวๆ กับท้องฟ้าที่สดใสช่างเข้ากันกับ "โบสถ์สีน้ำเงิน" ของ "วัดร่องเสือเต้น" หนึ่งในวัดที่โดดเด่นทั้งในแง่การท่องเที่ยวและความศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนัก ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง เมื่อ 80-100 ปีก่อน

"วัดร่องเสือเต้น" ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน เวลาทำบุญในวันสำคัญต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ทำให้คนในหมู่บ้านกระจัดกระจายกันไป จึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ

1605088474100

160508849934

แลนด์มาร์คของวัดร่องเสือเต้นคือ "วิหารวัดร่องเสือเต้น" สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย พุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จักในนาม “สล่านก” ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างวัดร่องขุ่น จนเรียกได้ว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิเลยก็ว่าได้

การสร้าง "วิหารวัดร่องเสือเต้น" สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 ร่วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี

โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ำเงินฟ้าของวิหารแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่อยู่บนพื้นฐานเหตุและผล เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์

160508853598

160508856075

ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" สีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร บริเวณเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และได้รับพระราชทานนามว่า "รัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลเจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก”

ทั้งความสวยงามและแรงศรัทธา ทำให้ปัจจุบัน “วัดร่องเสือเต้น”เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะบูชากันอย่างเนืองแน่นตลอด โดยเฉพาะฤดูหนาวแบบนี้ ฟ้าสีครามเข้มกับโบสถ์สีน้ำเงิน ยิ่งทำให้วัดแห่งนี้มีเข้มขลังด้วยพลังศรัทธาสีน้ำเงิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: